Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SBS KINDERKOPPEN

EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST                                        De gezonde zorgzame school voor uw kind

02 251 27 43

ORGANISATIE INSCHRIJVINGEN HUIDIG SCHOOLJAAR (20-21)


De vrije plaatsen vindt u op de website www.naarschoolinvilvoorde.be


Let wel op: tijdens de aanmeldingsperiodes voor volgend schooljaar en de toewijzingsresultaten door het LOP, geldt er telkens voor het huidige schooljaar een inschrijvingsstop!

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, zijn opgeschort omwille van de corona maatregelen. De inschrijvingen verlopen per post (of digitaal in PDF-formaat).

- via het Google formulier op de website: https://forms.gle/RtxtthQESQoNKutv7


We schrijven in volgens chronologie.

ORGANISATIE INSCHRIJVINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR (21-22)

De VRIJE inschrijvingen starten op 01/06/21 om 8u30. Vanaf dan kan u een aanvraag tot inschrijving doen via het google formulier. Aanvragen ontvangen vóór 1 juni zullen niet verwerkt worden.

- via het Google formulier op de website: https://forms.gle/8wzd6qkAYzwoukrV8


Naargelang de corona maatregelen zullen de inschrijvingen per post verlopen of op school georganiseerd worden. We schrijven in volgens chronologie.


Hoe aanvragen?


>> De vraag tot inschrijven via het Google formulier >> het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt dus de chronologie.

>> De school licht de ouders in volgens chronologie:

- Indien er vrije plaatsen zijn, meldt de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, dat de leerling er plaats heeft.

Er worden afspraken gemaakt tussen de ouder en de school om de inschrijving te voltooien.

- Indien er geen vrije plaatsen zijn, zal de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, het document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ aan de ouders bezorgen.

>> Afhandeling van de inschrijving:

- De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.

- Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend.

- De school stuurt de ouders een bevestiging via mail of per brief dat de leerling ingeschreven is.

Voor de laatste update(s) of voor meer toelichting bij het inschrijvingsrecht verwijzen wij u naar onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus