Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SBS KINDERKOPPEN

EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST                                        De gezonde zorgzame school voor uw kind

02 251 27 43


INSCHRIJVINGEN 2021-2022


Een aanmelding voor inschrijving kan nog tot 30 juni, 12u00 en daarna terug vanaf 24 augustus.


Aanmelden via het Google formulier: https://forms.gle/8wzd6qkAYzwoukrV8


Aanvragen die ingediend worden tijdens de vakantie worden niet verwerkt.

Omwille van corona dienen we op afstand in te schrijven. Het verloop van de inschrijving zal per e-mail of per post verlopen.


We schrijven in volgens chronologie.


Verloop:

==> Een vraag tot inschrijving via het Google formulier ==> het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt de chronologie.

==>De school licht de ouders in volgens chronologie:

Met behulp van de vragenlijst wordt nagegaan of er plaats is voor uw kind. U krijgt binnen de 4 werkdagen via e-mail bericht of er overgegaan kan worden tot inschrijving.

==> Afhandeling van de inschrijving:

- De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.

- Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend.

- De school stuurt de ouders een bevestiging via e-mail of per brief dat de leerling ingeschreven is.


0